SAPS COM ES FA UN IAIOS?

Ecològic, General, Genuí

MATERIAL (SOBRANTS)
Els retalls i pedaços que sobren de les diferents fàbriques de confecció es recullen i es porten a la filatura per convertir-los de nou en fil, el regenerat de llana.

PROCÉS DE FABRICACIÓ (RECICLATGE)
El procés de fabricació del regenerat consisteix en separar els sobrants per colors i triturar-los per fer-ne borra. Seguidament es fan proves de color, barrejant diferents colors de borra per aconseguir el to idoni. Després, es combinen aquestes borres en grans quantitats i du a terme l’ensimatge. Aquest procés serveix per humitejar la borra abans de posar-la a la filadora i utilitza una quantitat molt mínima d’aigua. Les llanes humides i reposades es posen a la màquina filadora, on es separa i pentina la llana fins a donar-li una forma allargada i continua que se’n diu la metxa. Seguidament se li dona la torsió a la metxa per a convertir-la en fil.
En aquest procés de reciclatge té un impacte mediambiental molt reduït ja que a diferència de les filatures convencionals, no s’usen tints i només un 1% d’aigua.

VIDA DEL PRODUCTE (DURABLE)
El regenerat de llana destaca per la seva durabilitat i resistència en comparació amb altres materials. Per això els IAIOS estan pensats perquè es puguin portar molt de temps a partir de dissenys senzills que facin de la peça un jersei actual i a la vegada atemporal.