A Dracs hi podem trobar productes de disseny, artesania i proximitat. Tots ells han estat delicadament escollits entre aquells que presenten un valor més enllà de la simple mercaderia.
Cada producte de la botiga disposa d’una fitxa en la que s’esmenten les característiques principals i els valors que fan que l’article sigui especial. D’aquesta manera, el client pot conèixer fàcilment el valor afegit de cada producte. Les fitxes tenen unes estrelles que pintem de diferents colors per identificar cada valor.